สำรองที่นั่งออนไลน์

1.เช็คสั่งจ่าย หรือ เงินสด(หน้างาน) 
*กรณีชำระด้วยเช็คกรุณาแสกนหน้าเช็คและเอกสารหัก ณ ที่จ่ายส่งมาตามที่อยู่อีเมล์ accseminarcenter@gmail.com ก่อนวันอบรม
2. โอนเข้าบัญชี “ บจ.สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ “ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2 สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7
*กรณีโอนเงินกรุณาแจ้งหลักฐานการโอนมาและเอกสารหัก ณ ที่จ่ายที่อีเมล์ accseminarcenter@gmail.com ก่อนวันอบรม
*ค่าธรรมเนียมในการโอน(ถ้ามี)ผู้โอนต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

การยืนยันการอบรม :       
 บริษัทจะแจ้งยืนยันการอบรม วัน/เวลาและสถานที่ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วัน ทำการ(ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิ ตย์) ก่อนการอบรม หากท่านไม่ได้รับการการยืนยัน กรุณาติดต่อกลับเพื่อตรวจสอบ 
              
การยกเลิกการจอง :
 กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย 7  วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) หรือก่อนบริษัท คอนเฟริม์การจัดอบรม มิฉะนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรี ยกเก็บ 50% ของค่าบริการ  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  โทร. 092-2633989    

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com