เทคนิคการเขียน JD (Job Description) อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

3069 จำนวนผู้เข้าชม  |  เมษายน หลักสูตรแนะนำ

เทคนิคการเขียน JD (Job Description) อย่างมีประสิทธิภาพ (ภาคปฏิบัติ)

หลักการและเหตุผล :

ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจก็คือการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งาน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานแรกของพนักงานที่จะต้องมีและต้องทราบ เพื่อจะได้ทราบบทบาทของตนเองว่าจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง เมื่อรู้แล้วตัวเองจะต้องมีความรู้ ความสามารถและพัฒนาศักยภาพอย่างไร จึงจะทำงานนั้นประสบความสำเร็จได้   ประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์/พันธกิจและเป้าหมาย

        ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดทำแบบกำหนดหน้าที่งานให้ถูกวิธีและสอดคล้องกับแบบกำหนดหน้าที่งานของพนักงาน   ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน  อันจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้
 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนแบบกำหนดหน้าที่งาน
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้ สามารถจัดทำ JD/JS ได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้สามารถการเชื่อมโยง Job Description เข้ากับระบบการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร :

1. แนวคิดและความเข้าใจต่อการจัดทำ Job Description
2. ประโยชน์ของ Job description
3. ความเชื่อมโยงของ Job Description กับความสำเร็จขององค์กร
4. ขั้นตอนในการจัดทำ Job description
5. เทคนิคการวิเคราะห์หน้าที่หลัก ตัวชี้วัด และขีดความสามารถของตำแหน่ง
6. Workshop การเขียน Job Description ตำแหน่งงานสำคัญๆ
7. การเขียนวิเคราะห์งาน (Job Analysis)
8. วิธีการกำหนด Performance Indicators (PIs)
9. การเชื่อมโยง KPIs กับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์การ
10. การเขียนบรรยายรายละเอียดในการบรรยายลักษณะงาน
11. วิธีการกำหนด KPIs จาก Job Description
12. ถาม-ตอบประเด็น 

 

ลักษณะการบรรยาย

บรรยาย / กิจกรรมกลุ่ม(Workshop) 
 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 22/04/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/04/62 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com