การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Survey

15 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

การประเมินติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction Survey

เน้นนำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง เพื่อธุรกิจบริการของท่านเพราะลูกค้าคือผู้ทำรายได้และกำไร

  • ปรับปรุงการบริการอย่างถูกจุด
  • ป้องกันไม่ให้ลูกค้าหนีไปใช้บริการคู่แข่ง
  • สร้างความประทับใจเพื่อรักษาฐานลูกค้า

 การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ และ การค้นหาความต้องการ เพื่อสนองการบริการที่ถูกใจ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ เป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชอบใจ และ ติดใจกลับมาใช้บริการอีกต่อ ๆ ไป ความพึงพอใจในการบริการ จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้าง และ รักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริการของธุรกิจนั้น ๆ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของลูกค้าโดยค้นหาว่าอะไรคือความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า   
2. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ กำหนดจุดมุ่งหมายหรือตั้งเป้าหมายในอนาคต      
3. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ วิธี ลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือช่องว่างระหว่างธุรกิจกับลูกค้า   
4. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้การวัดความพึงพอใจสร้างช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า
5. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. Customer Satisfaction Survey คืออะไร
2.หัวใจสำคัญในงานบริการ
3.การใช้จิตสานึกการบริการด้วยใจให้ได้ใจลูกค้า
4.บริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
5.ความต้องการของลูกค้า กับความคาดหวังของลูกค้า
6. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามีความจำเป็นอย่างไร
7. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
8. ขั้นตอนในการสำรวจและรวบรวมความพึงพอใจลูกค้า
9. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
10.ควรตั้งคำถามอย่างไรว่าลูกค้ามีความพึงพอใจหรือไม่
11. การเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
12. พื้นฐานการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
13.สรุป ถาม-ตอบ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 15/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 05/08/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

 

Powered by MakeWebEasy.com