กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด**ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ

54 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน หลักสูตรแนะนำ

กฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การพ้นสภาพ  และบทลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด**ข้อพึงระวังที่ฝ่ายบุคคลและผู้บริหารต้องทราบ

หลักสูตรนี้เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และปัญหาที่ทุกองค์ต้องเจอ ท่านจะได้ทราบถึงเนื้อหาที่จำเป็นและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับองค์กรของท่านซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ตรงทั้งทางศาลแรงงานฝ่ายนายจ้างและประสบการณ์ด้านการบริหารงานฝ่ายบุคคลจึงสามารถถ่ายทอดการสอนจากประสบการณ์พร้อมแนะนำวิธีผู้เข้าอบรมได้อย่างดีเยี่ยม

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ข้อกฎหมายแรงงาน การเลิกจ้าง การรักษากฎระเบียบ
2. เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ปัญหาตามมาในภายหลัง
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีจัดการกับปัญหา
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้
5. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการนำไปปฏิบัติ

 

เนื้อหาการเรียนรู้

1. กฎหมายแรงงานที่สำคัญ 
2. สิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง
3. การพ้นสภาพ การเลิกจ้าง (Dismissal)ตามกฎหมายแรงงาน
4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (Payment in lieu of Notice)
5. กรณีการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าบอกกล่าวล่วงหน้า
6. การลงโทษพนักงานที่กระทำความผิดพนักงาน มีแนวทางและแนวปฏิบัติอย่างไร
7. ลูกจ้างทุจริตในหน้าที่ หรือทำผิดร้ายแรงสามารถเลิกจ้างได้เลยหรือไม่
8. ปลอมวุฒิมีวิธีจัดการ ตรวจสอบ อย่างไรและมีอายุความกี่ปี
9. สัญญาจ้างควรมีรายละเอียดอย่างไร
10. ทดลองงานไม่ผ่านมีกี่กรณี
11. การตรวจร่างกาย
  - การตรวจร่างกายของพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานใครเป็นออกค่าใช้จ่าย
  - การตรวจโรคบางโรคเช่น HIV จะต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร
  - การตรวจการตั้งครรภ์ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน สามารถทำได้หรือไม่
  - กรณีการตรวจสารเสพติดให้โทษ ของพนักงาน เมื่อพบสารเสพติดจะมีแนวทางทำอย่างไร
12. การลาออก
  - การยื่นใบลาออกสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
  - แนวทางการรับพนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้ว  
  - สามารถทำได้หรือไม่ ถ้ารับเข้ามาควรจะมีแนวปฏิบัติอย่างไร
  - พนักงานกระทำความผิด ถึงขั้นถูกลงโทษให้พ้นสภาพ
  - จากการเป็นพนักงานแต่พนักงานต่อรองขอลาออกจะมีผลอย่างไร ฝ่ายบุคคลจะให้หรือไม่
  - ระเบียบบริษัทให้พนักงานแจ้งก่อนที่จะลาออก 30 วัน ถ้า พนักงานลาออกก่อน บริษัทถือเป็นความผิดจะลงโทษพนักงานได้หรือไม่

 

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 BTS นานา
วันที่      : 17/07/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร (วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี -อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง)

อัตราค่าบริการ :  4,000 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 07/07/2562 ลดเหลือ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867
 


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com