เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

38 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤษภาคม

เทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารยุคใหม่

จากปัญหามนุษย์ต่างมีระบบความคิด ระบบการมองโลกที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าจะเป็นพี่น้องกัน หรืออยู่ในครอบครัวเดียวกัน ต่างคนก็ต่างมีแนวการมองโลกที่แตกต่างกัน การที่คนเราจะสามารถเข้าถึงระบบการมองโลกและระบบความคิดของคนอีกคนหนึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของคนๆ นั้นได้  หากเราสามารถอ่านใจ หัวหน้าหรือลูกน้องออกแล้วละก็ เราก็จะสามารถคาดว่า ถ้าเราพูดอย่างนี้ อีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาอย่างไร อาการแปลกอกแปลกใจก็จะมลายไป  โดยเฉพาะ หัวหน้าจะได้มอบหมายลูกน้องให้ทำงานตรงกับลักษณะนิสัย จะได้ไม่รู้สึกประหลาดใจกับผลงานที่ได้มอบหมายให้ลูกน้องคนนั้นไปแล้ว แต่จะพอใจกับผลงานที่สั่งไปแล้วออกมาตามที่ต้องการ  และหากเราเป็นลูกน้องก็จะสามารถเข้าใจหัวหน้าว่า ทำไมเขาจึงพูดจาเช่นนั้น ทำกิริยาเช่นนั้น และเราจะมีทางหนีทีไล่อย่างไรเมื่อต้องพบพานกับหัวหน้าซึ่งมีพฤติกรรมร้อยรูปแบบ ยากที่จะหาได้ดั่งใจ 

                หากคนเรามีความเข้าใจกัน สามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันละกัน และรู้ว่าจะพูดอย่างไร ทำอย่างไรกับคนประเภทต่างๆ แล้ว ความขัดแย้งในครอบครัวจนถึงระดับสังคมก็จะลดน้อยหายไป ในทางกลับกัน เราจะรู้สึกสงสาร รู้สึกเห็นใจ รู้จักประนีประนอม และถนอมน้ำใจผู้อื่น จนมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของหลักการความเข้าใจเรื่องมนุษย์  หลักการบริหารคน สำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่น จะทำให้คุณได้เข้าใจและเข้าถึงศาสตร์แห่งการอ่านคนให้ออกก่อนจะบริหารคนอย่างมีทิศทาง

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เข้าสัมมนาให้เข้าถึงด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ทั้งจริตนิสัยและลักษณะของตนเองและผู้อื่นในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ และได้ระดมสมองจากความแตกต่าง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิตร่วมกัน การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ การบริหาร การประสานงาน และการปฏิบัติงาน

 

หัวข้อหลักสูตร

1. รู้จักตนเองเข้าใจอุปนิสัยและระบบความคิดของตนเอง
2. ทำความเข้าใจเรื่องนิสัยคนเพื่อให้เข้าถึง  
3. การนำเอาศาสตร์ จริต 6 เข้ามาใช้ในการบริหารคน
  - เข้าใจเรื่องจริตและการนำไปปฏิบัติให้เกิดความเคารพรักและศรัทธา
  - วิธีการพูดและวิธีการแสดงออกต่อคนทุกประเภท ทั้งในระดับสูงกว่า เท่ากัน และต่ำกว่า
4. เทคนิคการอ่านคนด้วยศาสตร์อ่านคนจาก 9ลักษณ์
  - สังคม การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม จนมาเป็นพฤติกรรมเพื่อการบริหารคนได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพ
5. ศาสตร์แห่งการฟัง การถาม และ การฟัง อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การสื่อสาร การสั่งงานหรือมอบหมายงาน การติ การชมเพื่อสร้างภาษาอันทรงพลังในการบริหารงาน
7. Mindset หัวใจนักบริหารที่สร้างได้ 
  - หัวใจในการบริหารคนให้มีคุณภาพ สามารถรักษาใจคนให้ยั่งยืน
  - สร้างการยอมรับจากหัวหน้าและลูกน้องได้
8. หลักคิดและการบริหารอารมณ์ในฐานะผู้บริหาร 
  - ตรวจสอบระดับของ EQ ของตนเอง
  - ลักษณะของคนมี EQ ที่ดี
  - เทคนิคการบริหารและควบคุมอารมณ์

 

สถานที่  : โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 13/07/ 2562 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :   อ.ประกาศิต สพฤกษ์ศรี
อัตราค่าบริการ :  4,000 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 03/07/62  ลดเหลือ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

 

Powered by MakeWebEasy.com