เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

39 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทาให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นาเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจนวัตถุประสงค์

1. เพื่อทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจหลักการการนำเสนอที่ดี
2. สามารถนำไปปรับใช้กับการทางานและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น
3. ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล

 

หัวข้อการอบรม

1.  Introduction and Introduce yourself การแนะนำหลักสูตร และกิจกรรมการแนะนำตัว เพื่อประเมินทักษะในการนำเสนอเบื้องต้น
2.  Anxiety Management การบริหารจัดการความวิตกกังวลในการนำเสนอ
3.  Know your audiences การรู้จักกลุ่มผู้ฟัง และการเตรียมตัว
4.  Plan your presentation การวางแผนในการนำเสนอ
  • IBC Presentation Structure การนำเสนอตามโครงสร้าง IBC
  • Opening and Closing Technic เทคนิคในการเปิด และปิด การนำเสนอ
  • Q&A handling การรับมือช่วงถาม และตอบ
5.  Presentation Technic เทคนิคการนำเสนอ
6.  Triple V Story Telling การใช้ 3V เพื่อสื่อสารภาษากายช่วยให้การนำเสนอมีความน่าสนใจ
7.  Your Presentation ฝึกการนำเสนอ


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่        : 11/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิพัฒน์ ตั้งชูทวีทรัพย์
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 01/09/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com