เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ

11 จำนวนผู้เข้าชม  |  มีนาคม

เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมืออาชีพ

 ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ วิธีการ และการใช้เกณฑ์/มาตรฐานในการคัดเลือกเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา แนวโน้มถัดไปจะมีการนำขีดความสามารถ หรือ Competency มาใช้กันมากขึ้น Competency เป็นพฤติกรรมที่องค์กรพยายามจะให้พนักงานแสดงออก มีการกระทำตามแนวทาง ที่ถูกกำหนดขึ้น 

แรงจูงใจ (Motive) และบุคลิกลักษณะ (Trait) 
มโนทัศน์เกี่ยวกับตนเอง (Self-Image) และบทบาททางสังคม (Social Role)
ทักษะความชำนาญ (Skill)

Competency สามารถนำมาใช้ในงานสรรหาและคัดเลือกพนักงานได้เช่นเดียวกับระบบงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แนวโน้มการสรรหาคัดเลือกพนักงานต่อไปนั้นมิใช่จะเน้นไปที่การตั้งคำถามบนพื้นฐานของข้อมูลทั่วไปอย่างเช่น ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา จุดแข็ง จุดอ่อนของพนักงาน  ทำไมถึงอยากจะเข้ามาทำงานกับบริษัท เป็นต้น ซึ่งการสัมภาษณ์พนักงานต่อไปนั้นจะเน้นไปที่การตั้งคำถามจากขีดความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานมากกว่าเพื่อหาคนให้มีความเหมาะสมกับองค์กร (Fit the right company) และเหมาะสมกับลักษณะงาน (Fit the right job)

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบช่องทางและขั้นตอนการสรรหาบุคลากร

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Competency เข้ามาใช้ในการคัดเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


เนื้อหาหลักสูตร :

1. ข้อควรพิจารณาก่อนรับสมัครพนักงาน

2. ต้นทุนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

3. จริงหรือที่ต้องรับคน : ทางเลือกก่อนรับคนยังมีอีกมาก

4. เทคนิคการสรรหาบุคลากร

5. ช่องทางการสรรหา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

6. วิธีการคัดเลือกบุคลากร

7. เทคนิคการคัดเลือกบุคลากร

8. วิธีการคัดเลือกบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency based Interview)


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 29/03/2562 
วิทยากร :  อาจารย์ร่มฉัตร  แย้มละออ
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  19/03/2562  ลดเหลือ 3,700 บาท

สอบถามรายละเอียด  โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com