BEHAVIOR BASED SAFETY

231 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

BEHAVIOR BASED SAFETY

  การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย

ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กร

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความตระหนัก และเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยของตนเอง และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงทรัพย์สินขององค์กร
2. เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร
3. เพื่อให้ทราบความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร และนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย  (General Safety)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมไม่ปลอดภัยและความผิดพลาดของมนุษย์
(Human Factor & Error)
3. แนวคิดและความสำคัญของ (ZERO ACCIDENT)
4. เทคนิคการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
5. WORKSHOP ประเมินความเสี่ยง
6. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย
7. การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย (BBSO)
8. การสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
9. ลักษณะองค์ที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัย
10. การนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย
11. เทคนิคการสื่อสารและจูงใจ   (Communication & Motivation)

 

วิธีการอบรม  : 

บรรยาย Workshop กิจกรรมกลุ่ม

 

สถานที่  : โรงแรมอไรซ์ สุขุมวิท 26  (BTS พร้อมพงษ์) 
วันที่      : 01/08/2562 
วิทยากร :  ว่าที่ร้อยพงษ์ปณต  คอนทอง              
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,400 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่  20/07/2562  ลดเหลือ 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com