พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ

826 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม สิงหาคม

พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการให้บริการอย่างมืออาชีพ

     สร้างมาตรฐานในการให้บริการด้วยการปรับบุคลิกภาพ สร้างทัศนคติและสร้างความกระตือรือร้น ในการให้บริการ เกิดภาพที่น่าจดจำรวมถึงการสื่อสาร มาตรฐานในการบริการไม่ว่าจะทั้งภายในหรือภายนอก ให้เป็นภาพที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็น 

ดังจะเห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ การให้บริการขององค์กรนั้นๆมีมาตรฐานที่ดี พนักงานใส่ใจในการให้บริการจนเป็นที่บอกต่อ หลักสูตรนี้จึงเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development  การมีบุคลิกภาพที่ดี การสร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็น การสื่อสารกับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก วิธีแสดงออกทางกายในการบริการ  สิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร บุคลากรเป็นเสมือนด่านแรกที่ผู้เข้ามาติดต่อ ประสานงาน หรือผู้ใช้บริการขององค์กรได้สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นสายงานบริการ การขาย การตลาด บัญชี การเงิน ธุรการ บุคคล หน้าร้าน ทุกตำแหน่งย่อมมีการสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก หากบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี ย่อมสร้างความประทับใจหรือสร้างความได้เปรียบในการเข้าถึงได้มากกว่า 

 

จุดประสงค์ของหลักสูตร และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

1. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายนอกและภายในเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เหมาะสม
2. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการแสดงออกได้เรื่องกริยา ท่วงท่า การใช้ภาษากายเพื่อสร้างรอยยิ้มและความประทับใจ
3. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ การติดต่อประสานงานกับผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 
4. เพื่อผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงวิธีการควบคุมอารมณ์ มีทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ
5. ผู้เข้าอบรม ได้ประโยชน์ในเรื่องการแต่งหน้า การดูและผิวพรรณ เพื่อนำไปใช้ปรับและเสริมบุคลิกภาพภายนอกให้ดูดีขึ้นทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 

หัวข้อการอบรม

1. การสร้างมาตรฐานทักษะการให้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
2. แนวทางการปรับบุคลิกภาพ การสร้างภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ
3. เทคนิคการพัฒนาทักษะการให้บริการสู่มาตรฐานการบริการชั้นเยี่ยม
4. เสริมสร้างบุคลิกภาพจากภายในสู่ภายนอก  มารยาทที่ดีในการให้บริการ
5. สร้างลุคปรับบุคลิกภาพ ในแบบมืออาชีพ
6. บุคลิกภาพจากภายใน  
 - ความเชื่อมั่น (Confidence)
 - ศักยภาพ (Potentialty)
 - ทัศนคติ (Attitude)
 - ความกระตื้อรือร้น (Enthusiasm)
7. บุคลิกภาพภายนอก
 -  การพัฒนาบุคลิกภาพชาย-หญิง
 -  ความรู้พื้นฐานของบุคลิกภาพและการพัฒนา
 - ภาษากายในงานบริการ
 - สร้างความประทับใจ แรกเห็น
8. workshop ฝึกทักษะการให้บริการด้วยการแสดงออก
9. พัฒนาบุคลิกภาพในการพูด การใช้ภาษากายสื่อสารที่ดีเหมาะสม
10. การสื่อสารเพื่อให้เกิดความประทับใจ บอกต่อและเกิดการใช้บริการซ้ำ  
 

 

สถานที่  : โรงแรม My Hotel Bangkok (MRT ห้วยขวาง) 
วันที่      : 22/08/2562 (09.00-16.00 น.)
ให้การบรรยายโดยวิทยากร :   อ.ร่มฉัตร  แย้มละออ
อัตราค่าบริการ :  3,500 บาท/ท่าน  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867
Powered by MakeWebEasy.com