การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการ

217 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน ตุลาคม

การพัฒนาบุคลิกภาพการบริการ

      การอบรมเชิงปฏิบัติการของการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality development เป็นการอบรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในรายตัวต่อตัว  บุคลิกภาพ ( Personality ) เป็นสิ่งสำคัญในการบ่งบอกหรือแสดงออกให้คนภายนอกรับรู้อย่างชัดเจน การมีบุคลิกภาพที่ดี ช่วยดึงดูดและสร้างความประทับใจต่อผู้พบในแรกเห็น  ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร คงปฏิเสธไม่ได้ว่า บุคลากรเป็นเสมือนด่านแรกที่ผู้เข้ามาติดต่อ ประสานงาน หรือผู้ใช้บริการขององค์กรได้สัมผัส โดยเฉพาะสายงานบริการ หากบุคลากรมีบุคลิกภาพที่ดี ย่อมสร้างความประทับใจและได้เปรียบในการเข้าถึงลูกค้าได้มากกว่า หรือแม้แต่ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพที่ดี ย่อมสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ร่วมงาน และคนในองค์กร

โดยรวม หากทุกคนในองค์กรมีบุคลิกภาพที่ดี การช่วยให้ภาพลักษณ์ขององค์กรย่อมดีขึ้นไปด้วย

หลักสูตรเชิงปฏิบัติจะช่วยให้คนในองค์กรได้ปรับบุคลิกภาพของตนเองทั้งภายในและภายนอก ด้านบุคลิกภาพภายนอก

ในเรื่องของการแต่งกายที่เหมาะสมกับรูปร่าง ปรับปรุงตนเองให้ดูดีทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม การดูแลตนเอง และกริยา  ท่วงท่า ในการแสดงออกต่อสาธารณชน หรือแม้แต่การพูด การติดต่อประสานงาน หรือการพูดพรีเซ้นต์งาน การพูดต่อหน้าสาธารณชน  รวมทั้งบุคลิกภาพภายใน ในด้านการปรับทัศนคติในการทำงานที่มีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร
 

จุดประสงค์ของหลักสูตร และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ในเรื่องการพัฒนาบุคลิภาพทั้งภายนอกและภายในและนำไปปรับใช้ในการทำงาน
ผู้เข้าอบรม สามารถนำไปปรับใช้ในการปรับบุคลิกภาพภายนอก ในเรื่องของการพัฒนาการแต่งกายให้เหมาะสมกับเพศ วัย ตำแหน่ง การทำงาน
ผู้เข้าอบรม ได้พัฒนาการแสดงออกได้เรื่องกริยา ท่วงท่า การแสดงออกที่เหมาะสมกับเวลา กาลเทศะและสถานที่
ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้คำพูด การพูด การติดต่อประสานงานกับคนภายนอก การให้บริการ และการพูดต่อหน้าสาธารณชน
ผู้เข้าอบรม ได้ รับความรู้ในการดูและตัวเอง ทั้งด้านสุขภาพ อารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพภายใน
ผู้เข้าอบรม ได้ประโยชน์ในเรื่องการแต่งหน้า การดูและผิวพรรณ เพื่อนำไปใช้ปรับและเสริมบุคลิกภาพภายนอกให้ดูดีขึ้น
ผู้เข้าอบรม ได้นำความรู้ทั้งหมดปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพตนเองให้ดีขึ้น โดยดูดีจากภายใน สู่ภายนอก เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็น ผู้ใช้บริการ

 

หัวข้อการอบรม

Introduce Personality      บุคลิกภาพโดดเด่น มีชัยไปกว่าครี่ง
Personality development   แนวทางการปรับบุคลิกภาพภายใน และภายนอก
External personality       บุคลิกภาพภายนอก
Dress for success    ปรับลุคที่ใช่ ในแบบมืออาชีพ
   - Wardrobe  ประทับใจ แรกเห็น
   - Make up   หน้าสวย ชวนมอง
   - Skin care   เคล็ดไม่ลับ คู่ผิวสวย
   - Manner     สง่างาม ด้วยท่วงท่า
Internal personality     ดูดีจากภายใน สะท้อนสู่ภายนอก
Positive thinking for life  ชีวิตบวก ด้วยพลังบวก
Effective Communication สื่อสารดี สร้างผู้นำ
Service mind for professional   บริการเป็นเลิศ
Work shop
สรุป   

 

 
สถานที่  : โรงแรม Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 12/07/2562 (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :   อ.ภิรญา เสรีจารุมาศ 
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 02/07/62  ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867
Powered by MakeWebEasy.com