เทคนิคการจัดทำระบบ Competency Model อย่างมีประสิทธิภาพ

292 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรกฎาคม หลักสูตรแนะนำ

เทคนิคการจัดทำระบบ Competency Model อย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดกลุ่มของ Competency ที่จำเป็นต้องมีในการดำเนินงานขององค์กรหนึ่งๆ  ซึ่งมีรูปแบบไม่แน่นอนตายตัวอาจแตกต่างกันไปตามแต่บริบท โครงสร้าง ภารกิจ ลักษณะงานขององค์การนั้นๆ รวมทั้งความต้องการนำ Competency ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์การ

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของ Competency 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างถูกต้อง
3. สามารถเชื่อมโยงหรือแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กรสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างเป็นระบบและชัดเจน

 

เนื้อหาการสัมมนา :

1. Competency คืออะไร
2. ความสำคัญและประโยชน์ของการทำ Competency
3. การออกแบบระบบการประเมิน Competency ในองค์กร
4. ขั้นตอนการกำหนดและพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency Development Model)
5. การเชื่อมโยง Competency ให้สอดคล้องกับระบบการพัฒนาบุคลากร
·         การฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)
·         ความก้าวหน้าของพนักงาน (Career path and Succession plan)
·         การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
6. แนวทางการพัฒนาจัดทำประเมินโดยการวัดความสามารถ
7. Competency Mapping การจัด Competency และ Proficiency Level เข้ากับระดับตำแหน่งในแต่ละสายงาน
8. การกำหนด Functional Competency ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงาน
9. การกำหนด Managerial Competency การทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ
10. Workshop : การจัดทำ Competency จากตำแหน่งงานตนเอง
11. การประยุกต์ใช้ Competency ในกระบวนการบริหารงานบุคคล


สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 BTS นานา
วันที่      : 31/07/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

ส่วนลดโปรโมชั่น

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 21/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท
หรือสำรองที่นั่ง 2 ท่านขึ้นไป ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189


วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com