การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

350 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาด้วย 8D (Analytical & Problem Solving by 8D)

การจัดการและแกไขปัญหาในงานนั้นมีความจำเป็นเพราะต้องอาศัยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาให้กลับมาเกิดซ้ำอีก การแก้ไขปัญหาโดยการปฏิบัติการเพื่อแก้ไข (Corrective Action) เพื่อความอยู่รอดและเติบโตขององค์กร การแก้ไขปัญหาปัญหา โดยการปฏิบัติการป้องกัน (Preventive Action) ตามหลักของ 8 D อาจรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นที่สามารถช่วยการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความสามารถกล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการบ่งชี้ปัญหาและสร้างแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของแนวคิดของระบบ 8 D
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการการเบื้องต้นและละขั้นตอนของระบบ 8 D เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำงานผลผลิตและพัฒนาองค์กร พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้เป็นอย่างดี


เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

1. Concept การในแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ
2. ประเภทของปัญหาและแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหา
3. การใช้เครื่องมือต่างๆในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 5 ส,Kaizen, Karakuri Kaizen,3
4. MU,ECRS , 5W1H พาเรโต, แผนภาพก้างปลา, Why-why Analysis
5. กระบวนการแก้ปัญหา 8Dเป็นต้น
6. ขั้นตอนการวิเคราะห์และกระบวนการแก้ปัญหา 8 D
  • D1 การจัดตั้งทีมงาน (Use team approach)
  • D2 การอธิบายปัญหา (Describe the problem)
  • D3 การแก้ไขเบื้องต้น (Containment)
  • D4 การระบุสาเหตุรากเหง้า (Define root cause)
  • D5 การกำหนดปฏิบัติการแก้ไข (Define corrective action)
  • D6 การปฏิบัติการแก้ไขถาวร (Implement permanent corrective actions)
  • D7 การป้องกันการเกิดซ้ำ (Prevent recurrence)
  • D8 การรับทราบผลสำเร็จของทีม (Congratulate the team)
7. การสรุปผลกระบวนการ 8D และ Workshop
8. การปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA

รูปแบบการเรียนรู้

การบรรยาย  การสาธิต  กิจกรรมการเรียนรู้  และ การอภิปรายกลุ่ม

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 06/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล
อัตราค่าบริการ : 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

ส่วนลดโปรโมชั่น

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 21/07/2562 ลดเหลือ 3,300 บาท
สำรองที่นั่ง 3 ท่านขึ้นไปจ่ายเพียงท่านละ 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com