การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

274 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT

  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเสมอในการปฏิบัติงานในทุกองค์กร คือความปลอดภัยโดยเฉพาะการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการทำงานกับเครื่องจักร ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากการทำงานเป็นอย่างมาก หากการป้องกันไม่รัดกุมเพียงพออาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งผู้ปฏิบัติงานวัตถุดิบและเครื่องจักร ในการผลิตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องจักรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์และ ความประมาทของผู้ปฏิบัติงานเองนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมในการทำงานเช่น การวางผังโรงงานอากาศแสงสว่างหรือเสียงก็อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากสิ่งเหล่านั้นมีความบกพร่อง และผิดจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัย ในการทำงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเมื่อมีความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วนั้นโอกาสที่จะประสบอันตราย ในขณะทำงานในองค์กรโดยรวมย่อมลดน้อยลง 
   ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานคือสภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่างๆอันจะเกิดแก่ร่างกาย ชีวิตหรือทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือสภาพการทำงานที่ถูกต้องโดยปราศจาก "อุบัติเหตุ" ในการทำงานนั่นเอง หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบให้สร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อให้อุบัติเหตุในการปฏิบัติงานเป็นศูนย์ และลดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย เพื่อลดผลกระทบต่อการทำงาน ที่จะทำให้ทรัพย์สินเสียหายหรือ บุคคลได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ 
   การวิเคราะห์ความปลอดภัยแบบ KYT เป็นเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิเคราะห์ที่คิดค้นมาจากประเทศญี่ปุ่น และจัดได้ว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ ความปลอดภัยสำหรับสถานประกอบการในประเทศไทย โดยเนื้อหาของการอบรมจะครอบคลุม สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในการทำงานปัจจุบัน หลักการเบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย เทคนิคและวิธีการ วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT และมุ่งเน้นกิจกรรมฝึกปฏิบัติ KYT เพื่อความเข้าใจและการปฏิบัติที่ถูกต้อง

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย
2. เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอุบัติเหตุ อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นมีรูปแบบ
4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานด้านความปลอดภัยให้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ปลอดภัยมากขึ้น
6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


เนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรม

1. สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยในสถานประกอบการของไทยในปัจจุบัน 
2. ความหมายของความปลอดภัย 
3. การส่งเสริมจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 
4. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน 
5. แนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ 
6. หลักในการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุ 
7. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT 4 ขั้นตอน 
8. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยแบบ KYT จุดเดียว และปากเปล่า 
9. ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ 
10. การสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยในการทํางาน 
11. ผลเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุ 
12. Workshop1 : การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน 
13. Workshop2 : ระดมสมอง Safety Brainstorming เพื่อสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
14. Workshop3 : ทำกิจกรรม KYT เพื่อให้เกิดความตระหนักต่ออุบัติเหตุในการทำงาน 
15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 28/06/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/06/2562 ลดเหลือ 3,200 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com