Boost up Service Mind

369 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

Boost up Service Mind

การบริการ (Service) ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าจะพิจารณาเลือกใช้สินค้าและบริการ ซึ่งในโลกของการแข่งขัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจะมัดใจลูกค้าให้อยู่ กับเราได้ยาวนานอีกต่อไป ถึงกระนั้น การบริการที่ได้มาตรฐานก็กลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว ปัจจุบันยุคของการบริการได้ถูกพัฒนาขึ้นไปอยู่ในระดับของ การบริการที่เรียกว่า “การบริการเหนือความคาดหมาย” เพื่อจะได้รับความพึงพอใจและประทับใจสูงสุดจากลูกค้า การบริการที่เหนือความคาดหมายคือผู้ให้บริการจะต้องจับความต้องการของลูกค้าและส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แทนที่จะส่งมอบสิ่งที่เราต้องการให้ลูกค้า   ผู้ให้บริการจะต้อง สามารถเข้าอกเข้าใจลูกค้า และเข้าถึงจิตใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้ง สุดท้ายคือ ผู้ให้บริการจะต้องเกิดจิตสำนึกของการบริการด้วยใจ (Service Mind) เพื่อพร้อมที่จะส่งมอบการบริการที่ประทับใจ ด้วยการสร้างหัวใจนักบริการแบบมืออาชีพ

(Boost up Service Mind) เพื่อครองใจลูกค้าให้กลับมาใช้บริการและบอกต่อความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัย การสร้างการคงอยู่และความต่อเนื่องของการให้บริการที่เหนือความเป็นเลิศ

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สามารถสร้างและปลูกจิตสำนึกหัวใจบริการ
2. เรียนรู้บทสนทนาในการให้บริการแบบมืออาชีพ
3. เรียนรู้รูปแบบการบริการหรือขั้นตอนในการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
4. ตระหนักในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่เหมาะสมกับงานบริการ
5. เพื่อการรู้จักวิธีสร้างความประทับใจเหนือความคาดหวัง และขาดการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า


หัวข้อการอบรม

1. แนวโน้ม ความสำคัญของงานบริการ
2. Service Mind มีความสำคัญอย่างไร
3. บริการที่ดีเลิศต้อง Service Mind
4. Workshop : Service Mind Problem
5. 3’s สู่การบริการที่เป็นเลิศ
6. การสร้างหัวใจนักบริการ 4 ห้อง
7. เพิ่มคุณค่างานบริการด้วยหัวใจการบริการ
8. จิตสำนึกการบริการด้วยใจ Service mind ที่ได้ใจลูกค้า
9. ใครคือลูกค้า ลูกค้าคิดอะไร และลูกค้ารู้สึกอย่างไร
10. ประทับใจแรกพบด้วยการเปิดตัวที่สร้างเสน่ห์
11. บุคลิกภาพต้องตา วาจาต้องใจ ภายในมาดมั่น
12. คำพูด น้ำเสียง ท่าทาง บทสนทนาการบริการ
13. เทคนิคการบริการเหนือความคาดหวัง
14. เรียนรู้ทักษะการฟังแบบเข้าอกเข้าใจ
15. การรับมือกับข้อร้องเรียน และคำต่อว่าจากลูกค้า
16. Workshop : Service Mind Solution


รูปแบบการฝึกอบรม

การบรรยาย =60% , กิจกรรมการเรียนรู้ = 40%
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ (Learning in Action)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
สรุปทบทวนบริบทและถามคำถามในแต่ละ Module ทดสอบความเข้าใจ


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 21/08/2562  (09.00-16.00 น.) 
วิทยากร :  อาจารย์ สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 
อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 11/08/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com