การเจรจาต่อรองขั้นสูง

247 จำนวนผู้เข้าชม  |  พฤศจิกายน

การเจรจาต่อรองขั้นสูง

   กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง
2. รู้จักการวางแผน และวิธีการกำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
3. เรียนรู้ขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ดี เทคนิคต่างๆ ข้อควรปฏิบัติ หลีกเลี่ยง (Do and Don’t)
4. ประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในการทำงาน และชีวิตประจำวัน
5. รู้จักการรับมือกับอารมณ์ และข้อตำหนิของลูกค้า (Customer Complaint) หรือกรณีที่คู่เจรจาใช้อารมณ์เข้าใจ และใช้การเจรจาต่อรองอย่างเหมาะสม
 
รูปแบบการอบรม

เน้นการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทดลองทำด้วยตัวเอง พร้อมฝึกฝนด้วย Role Play ที่สอดคล้องกับกลุ่มผู้อบรม

เนื้อหาการสอน

1. ทำความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์และความต้องการของการฝึกอบรม
2. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองที่ถูกต้อง
3. ตัวอย่างการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จและที่ล้มเหลว
4. ปัจจัยที่ทำให้การเจรจาต่อรองประสบความสำเร็จและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง
5. การวางแผน และเตรียมตัว ก่อนการเจรจาต่อรอง
6. วิธีการกำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง
7. ตัวอย่างการกำหนดเป้าหมายการเจรจาต่อรองในเหตุการณ์จริง
Workshop # ออกแบบกำหนดเป้าหมายของการเจรจาต่อรอง และวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่ อาจเกิดขึ้น
8. วิธีการ และขั้นตอนการเจรจาต่อรองที่ดี เทคนิคการตั้งคำถาม การโต้ตอบ และการวางตัว
9. เทคนิคต่างๆ ข้อควรปฏิบัติ และควรหลีกเลี่ยง (Do and Don’t)
10.การรับมือกับอารมณ์ และข้อตำหนิของลูกค้า (Customer Complaint) หรือกรณีที่คู่เจรจาใช้อารมณ์รุนแรง
11.การประยุกต์ใช้การเจรจาต่อรองกับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขาย และการต่อรองราคา การรับมือกับข้อตำหนิของลูกค้า การทำงานระหว่างแผนก การทำงานระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
Workshop # ฝึกฝน Role Play การเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การขาย และการต่อรองราคา การรับมือกับข้อตำหนิของลูกค้า การทำงานระหว่างแผนก
12.การใช้การเจรจาต่อรองที่เหมาะสมในการทำงานและชีวิตประจำวัน
13.สรุป และตอบข้อซักถาม

 
ระยะเวลาในการอบรม 1 วัน  (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 25/01/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อ.สรณรงค์ ทองพาศน์
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/01/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

Powered by MakeWebEasy.com