สร้างความเป็นผู้นำด้วยตัวเอง Self-Leadership Development

132 จำนวนผู้เข้าชม  |  มกราคม

สร้างความเป็นผู้นำด้วยตัวเอง Self-Leadership Development

 

  ความสำคัญของความเป็นผู้นำ (Leadership) รู้จักผู้นำแบบต่างๆ จากตัวอย่างจริง ค้นหาลักษณะความเป็นผู้นำที่ดี และแนวทางสร้างความเป็นผู้นำที่ดีด้วยตัวเอง การสร้างทีมงาน ความเป็นผู้นำทีม ความขัดแย้ง และเทคนิคการแก้ปัญหา

หน้าที่อย่างหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือ การกระตุ้นให้เกิดภาวะผู้นำ ไม่เพียงแต่ในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานเท่านั้น แต่หมายรวมถึง พนักงานทุกคนในองค์กร ด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ ได้ว่า คนไทยเราไม่ค่อยกล้าแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ มักรอให้มี “ฮีโร่” เริ่มต้นทำก่อน แล้วจึงทำตาม หากจนแล้วจนรอดในกลุ่มไม่มีผู้กล้าเลย ก็ต้องมีคนหนึ่งซึ่งถูกสถานการณ์บังคับให้เป็น “ผู้นำจำเป็น”

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสนอแนวคิดและหลักการในการเป็นผู้นำสมัยใหม่ที่มีประสิทธิผล

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณลักษณะหรือสมรรถนะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

3. เพื่อให้ได้รับทราบประสบการณ์และแนวคิดของวิทยากรที่เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติ (Workshop) ในการสร้างภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล

 

เนื้อหาการบรรยาย

1. ความสำคัญของผู้นำ ประโยชน์ต่อองค์กร และตัวเรา

2. ตัวอย่างของผู้นำในแบบต่างๆ เช่น Democratic, Paternalistic, Dictator, Empower ข้อดี ข้อด้อยของแต่ละแบบ

3. คุณลักษณะของผู้นำที่ดี ค้นหาแบบของผู้นำที่เหมาะสมกับองค์กร และตัวเอง

4. วิธีการสร้างความเป็นผู้นำที่ดีด้วยตนเอง

5. การสร้างทีมงาน เทคนิคการนำทีมแบบต่างๆ

6. ความขัดแย้ง และการแก้ปัญหาภายในทีมงาน

7. Workshop #1 - ค้นหาลักษณะผู้นำที่ดี และสร้างความเป็นผู้นำที่ดีด้วยตนเอง

8. Workshop #2 - การแก้ปัญหาการทำงานภายในทีม จากตัวอย่างจริง

9. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 28/01/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อ.สรณรงค์ ทองพาศน์
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 3,800 บาท / สมาชิก 3,600 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 18/01/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com