ทักษะการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

124 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน กันยายน

ทักษะการจัดการงานธุรการอย่างมืออาชีพ

งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม

ตำแหน่งงานธุรการจัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรหรือบริษัทตำแหน่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ และจำเป็นต้องใช้ความอดทนและทำงานในสภาวะความกดดันได้ เพราะบางครั้งอาจเจอกับพนักงานที่ยากต่อการควบคุม หรือสร้างความยุ่งยากให้แก่การทำงาน จึงต้องอาศัยความอดทนและความรักในงานทางด้านนี้เป็นหลัก

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพงานธุรการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ระบบงานธุรการสามารถจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถประสานงานกับทุกแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาหลักสูตร

1. ครบเครื่องเรื่องระบบการทำงานของธุรการมืออาชีพ
2. บทบาทหน้าที่และความสำคัญของสายงานธุรการการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบ
3. การวางแผนการทำงานและการจัดลำดับความสำคัญของงาน
4. เทคนิคการรับมือเมื่อต้องทำงานหลายด้านให้สำเร็จในเวลาใกล้กัน
5. เทคนิคในการพัฒนาตนเอง
6. คุณสมบัติที่ดีของพนักงานธุรการ
7. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความประทับใจ
8. เทคนิคที่ดีในการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
9. การพัฒนาการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ
10. การใช้โทรศัพท์ มารยาท น้ำเสียงในการสนทนา
11. การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
12. ระบบการบริหารงานเอกสาร การจัดระเบียบงาน เอกสาร และสำนักงาน
13. ปัญหาในการจัดเก็บเอกสารที่พบบ่อย
14. ฝึกปฏิบัติ : ธุรการมืออาชีพ

 

วิทยากร    อาจารย์ร่มฉัตร แย้มละออ

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 18/07/2562  (09.00-16.00 น.)
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 08/07/62  ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

Powered by MakeWebEasy.com