การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

409 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ (Professional Negotiation Skill)

เพราะเป้าหมายคือผลงาน ชิงความได้เปรียบด้วยชั้นเชิงที่ เหนือกว่า ปั้นคุณให้เป็นมืออาชีพใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองขั้นเทพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น   เพื่อนำไปสู่ผลงานและความสำเร็จ>>>

หลักการและเหตุผล :

  กระบวนการทางการเจรจา ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางการขาย ทางธุรกิจของหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง และหน่วยงานที่จะต้องใช้ทักษะด้านการเจรจากับลูกค้าหรือคู่ค้า เป็นต้น มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พนักงานจะต้องมีทักษะมีความชำนาญและเทคนิคการเจรจาเป็นอย่างน้อยเพราะการเจราจาถือได้ว่าเป็นที่มาของรายได้ขององค์กรอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเพิ่มยอดขายและลดค่าใช้จ่าย และเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความจำเป็น และจะทำให้การขายนั้นประสบความสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น โดยจะต้องผ่านกระบวนการของความเข้าใจ การฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อให้เกิดทักษะโดยเฉพาะเรื่อง การเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ การเข้าใจและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของคู่เจรจา เพื่อให้การเจรจาต่อรองลดน้อยลง การส่งสัญญาณให้เคลื่อนไหวสร้างแรงเหวี่ยง Momentum การเจรจา จนไปถึงสามารถบรรลุเป้าหมายของการเจรจาในที่สุด

 
สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมและสัมมนาได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะความเข้าใจหลักการและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพ ตลอดจนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น  เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายของงานและผู้เจรจาได้ในที่สุด

   

เนื้อหาหลักสูตร :

1) แนวคิดว่าด้วยการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
    Workshop : Negotiation Skill Problem
2) แนวทางการเจรจาต่อรองเพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติ
3) กลยุทธ์ และกระบวนการเจรจาต่อรอง (RESPECT)
4) ขั้นตอนการเตรียมการเพื่อความพร้อมการเจรจา
5) ยุทธวิธีของอำนาจต่อรอง (การเจรจา)
6) สำรวจความต้องการด้วยการตั้งคำถาม
7) การสืบเสาะสัญญาณเพื่อส่งสัญญาณการเจรจา
    Workshop --> Signal : ส่งสัญญาณการเจรจา
8) การเตรียมและดำเนินการทำข้อเสนอการเจรจา
9) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อตกลงด้วยขอบเขตการต่อรอง
    Workshop --> Exchange : แลกเปลี่ยนข้อตกลง
10) การปิดการเจรจาต่อรองแบบสมบูรณ์แบบ
11) ยืนยันให้กระชับด้วยการทำข้อตกลงการเจรจา
12) ประเภทของการเจรจาต่อรองตามสถานการณ์ต่างๆ
    Workshop : Negotiation Skill Solution
 

วิธีการและรูปแบบการฝึกอบรม
- การบรรยาย
- แบบทดสอบฝึกปฏิบัติ (Best in Practice)
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติร่วมกัน (Workshop)
- ขอบเขตเวลาการฝึกอบรม -->บรรยาย : 60 % Workshop : 40%
- สรุป และ ถาม – ตอบคำถาม

หลักสูตรที่เหมาะสำหรับ :
  ผู้มีหน้าที่และเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมืออาชีพในหลายๆหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับ พนักงานขาย และผู้สนใจทั่วไป

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 25/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา 
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/02/62  ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150 , 092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com