การจัดทำ Training Road map และแผนพัฒนารายบุคคลตาม Competency”

268 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม มีนาคม

การจัดทำ Training Road map และแผนพัฒนารายบุคคลตาม Competency”

หลักการและเหตุผล :

   การจัดทำ TRAINING ROAD MAP ถือว่ามีสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการนำไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากลต่างๆ องค์กรใดที่นำไปใช้จะสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ตรงจุดและสอดคล้องกับ

 

เนื้อหาหลักสูตร :

1. Training Roadmap ทำอย่างไร ?
2. การวางแผนทำ Training Roadmap อย่างเป็นระบบ
3. Competencyและความเชื่อมโยงในการทำTraining Roadmap
4. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
5. เทคนิควิเคราะห์หา Competency Gap 
6. เทคนิคในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP(IDP Follow up)
7. นำ Introduction to Individual Development Plan ไปใช้งาน
8. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) 
9. On the Job Training/Job Requirements
10. การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน(Job Enhancement)มีเทคนิคอย่างไร
11. การจัดทำแผนเพื่อสร้างการเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น(Career Development)มีเทคนิคอย่างไร

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 08/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  3,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)
สำรองที่นั่งภายในวันที่ 28/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com