การสร้างมาตรฐานการบริการอย่างมีคุณภาพ

1576 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การสร้างมาตรฐานการบริการอย่างมีคุณภาพ

ในยุคที่การแข่งขันสูง การบริการจึงมีส่วนสำคัญในการสร้างลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า หลายองค์กรจึงให้ความสำคัญและไม่หยุดพัฒนาการให้บริการเพราะลูกค้าคือตัวบ่งชี้ความสำเร็จขององค์กร เรียนรู้กระบวนการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ


หลักการและเหตุผล:

   การให้ความสำคัญกับลูกค้า หรือ ผู้รับบริการ และ การค้นหาความต้องการ เพื่อสนองการบริการที่ถูกใจ นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริการ เป้าหมายสูงสุดของการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชอบใจ และ ติดใจกลับมาใช้บริการอีกต่อ ๆ ไป ความพึงพอใจในการบริการ จะทำให้ตระหนักถึงคุณค่าของการสร้าง และ รักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งผู้รับบริการ และ ผู้ให้บริการ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการบริการของธุรกิจนั้น ๆ

 

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ :
       
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า
2. เพื่อผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการให้บริการที่มีมาตรฐานในรูปแบบต่างๆ  
3. เพื่อผู้เข้าอบรมได้ทราบกระบวนการให้บริการที่สามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า  
4. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้การวัดความพึงพอใจสร้างช่องทางในการติดต่อกับลูกค้า
5. เพื่อผู้เข้าอบรมเรียนรู้ปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

 

หัวข้อการบรรยาย :

1. ความหมายและความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ 
2. ความสำคัญของคุณภาพการบริการต่อความสำเร็จของธุรกิจ
3. เทคนิคการใช้คำถามเพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าคุณคือ "คนสำคัญ"
4. การบริการลูกค้าแบบสร้างความสัมพันธ์ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า
5. เทคนิคการสื่อสาร การใช้ภาษากายในการให้บริการที่ดี
6. มัดใจลูกค้าง่ายๆด้วย Service Mind 
7. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามีความจำเป็นอย่างไร
8. องค์ประกอบของแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
9. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของลูกค้า
10. การเลือกใช้คำถามในการทำแบบสอบถาม 
11. การรวบรวมความพึงพอใจลูกค้าและจัดทำรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
12. การเพิ่มคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศในระยะยาว
13. พื้นฐานการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า การรับมือกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในการบริการ


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 26/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : 3,800 บาท(ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 16/02/62  ลดเหลือ 3,500 บาท


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989


วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com