การคิดเชิงระบบและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

299 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรกฎาคม

การคิดเชิงระบบและการวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 หลักการและเหตุผล :

  กระบวนการคิดที่เป็นระบบ คือ วิธีคิดที่มีแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้สามารถนำมาสร้างเป็นแผนการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นแผนการทำงานของตนเอง หรือของทีมงานทั้งหมดก็ตาม อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารงานนั้นมีความสมเหตุสมผล และลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาเรื้อรังในอนาคตได้อีกด้วย เมื่อมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบแล้ว หากสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เข้าไปในกระบวนการคิดที่เป็นระบบนั้นได้ การจะวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้กับองค์กรนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถอีกต่อไป

   ปัจจุบันภารกิจของบุคคล นับจะวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นๆ เนื่องมากจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลจะต้องมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องในการวางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย
เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลและองค์กร การเข้าใจคุณค่าของเวลาว่ามีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน การวางแผนการทำงานและการทำงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ อันจะช่วยทำให้บุคคลและองค์การไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคในเรื่องการบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน โดยนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และวิธีการเชื่อมโยงมาใช้ในการบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน
3. เพื่อให้มีทักษะในการคิดเพื่อการบริหารเวลา และวางแผนการทำงานสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ อันจะนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการบรรยาย :

1. ความหมายของคำว่าการคิดเชิงระบบ
2. องค์ประกอบของการคิดเชิงระบบ
3. การคิดเชิงระบบกับการทำงาน
4. ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญทำให้ปิดกั้นความคิด
5. หลุมพรางการคิด ที่ทีมงานต้องรู้ เพื่อปกปิดจุดอ่อน ของตนเอง
6. เข้าใจถึงเหตุแห่งความคิด ทำให้เกิดปัญญาแห่งตนเอง
7. การสร้างระบบความคิดให้ถูกต้อง ด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)
8. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) และวิธีเชื่อมโยงมาใช้ในการบริหารเวลา และวางแผนการทำงาน
9. การวางแผนการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
10. การบริหารเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการกับอุปสรรคในการบริหารเวลา
11. การวางแผนคืออะไร สำคัญอย่างไร?และสาเหตุของการวางแผนงานที่ขาดประสิทธิภาพ
12. องค์ประกอบและเทคนิคในการวางแผนการทำงาน กับ Workshop การระดมสมองวางแผนงาน


 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 06/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ : 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 26/08/2562 ลดเหลือ 3,600 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com