การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

344 จำนวนผู้เข้าชม  |  มกราคม

การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆด้วย หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
                   

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการสัมมนา :


1.การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการดำเนินการอย่างไร

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

3. บทบาทสำคัญของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ

4. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

5. ข้อพึงปฏิบัติ : สิ่งที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

6. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง 

7. การบริหารคณะสวัสดิการแบบ WIN-WIN

8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ

9. บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

10. กฎหมายสวัสดิการแรงงาน

11. หลักการกำหนดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ

12. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานที่เกี่ยวข้อง หัวหน้างาน ผู้จัดการ บุคคลที่สนใจ 

สถานที่ : โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6 BTS นานา
วันที่      : 18/01/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร (วิทยากร ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประสบการณ์มากกว่า 40 ปี -อดีตผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง)

อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,800 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 10/01/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com