การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

447 จำนวนผู้เข้าชม  |  กันยายน

การบริหารงานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 ได้กำหนดให้สถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คน มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 

กรณีที่นายจ้างมีสำนักงานสาขา หรือหน่วยงานที่ตั้งอยู่ต่างหากและมีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปก็จะต้องมีคณะกรรมการสวัสดิการ 1 คณะ ในหน่วยงานหรือสาขานั้นๆด้วย หากสถานประกอบการใดที่มีคณะกรรมการลูกจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์อยู่แล้ว คณะกรรมการลูกจ้างทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
                   

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เข้าใจ บทบาทหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารงานสวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการสัมมนา :

1.การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการดำเนินการอย่างไร
2. หน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ
3. บทบาทสำคัญของ คณะกรรมการบริหารงานสวัสดิการ
4. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
5. ข้อพึงปฏิบัติ : สิ่งที่นายจ้างพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
6. การจัดสวัสดิการที่จำเป็นและเหมาะสมกับนายจ้างและลูกจ้าง 
7. การบริหารคณะสวัสดิการแบบ WIN-WIN
8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการ
9. บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน
10. กฎหมายสวัสดิการแรงงาน
11. หลักการกำหนดสวัสดิการและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
12. ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการ

 

สถานที่ : Gold Orchid Bangkok Hotel 
วันที่      : 09/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต สุจริตจันทร 

อัตราค่าบริการ : ลูกค้าทั่วไป 3,600 บาท  (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 30/08/2562 ลดเหลือ 3,300 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

Powered by MakeWebEasy.com