การจัดทำ Training Road map บนพื้นฐาน Competency

388 จำนวนผู้เข้าชม  |  กุมภาพันธ์

การจัดทำ Training Road map บนพื้นฐาน Competency

หลักการและเหตุผล :

   การจัดทำ TRAINING ROAD MAP ถือว่ามีสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการนำไปพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) และสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากลต่างๆ องค์กรใดที่นำไปใช้จะสามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลได้ตรงจุดและสอดคล้องกับ

 

เนื้อหาหลักสูตร :

1. Training Road map ทำอย่างไร ?
2. การวางแผนทำ Training Road map อย่างเป็นระบบ
3. Competencyและความเชื่อมโยงในการทำTraining Road map
4. ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
5. เทคนิควิเคราะห์หา Competency Gap 
6. เทคนิคในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP(IDP Follow up)
7. นำ Introduction to Individual Development Plan ไปใช้งาน
8. การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) 
9. On the Job Training/Job Requirements
10. การจัดทำแผนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน(Job Enhancement)มีเทคนิคอย่างไร
11. การจัดทำแผนเพื่อสร้างการเติบโตขึ้นไปในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น(Career Development)มีเทคนิคอย่างไร

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 13/02/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ดร.สันติชัย  อินทรอ่อน
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 03/02/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com