การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

391 จำนวนผู้เข้าชม  |  กรกฎาคม

การพัฒนาทักษะการโค้ชสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล :

การสอนงาน(COACHING) คือการที่คนๆหนึ่ง ช่วยให้ใครก็ตามพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือบอกถึงวิธีการทำงานเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการช่วยเหลือ การให้คำแนะนำ การให้กำลังใจ และให้โอกาสในการทำสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น

การที่หัวหน้างานได้สอนหรือแนะนำให้ลูกน้อง ได้เรียนรู้งาน ที่ได้รับ มอบหมาย มีวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติอย่างไร จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง มีประสิทธิภาพ และประหยัด

การสอนงาน เป็นหน้าที่ประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา ในอันที่จะให้เขาเกิดความเข้าใจงาน มีความชำนาญ และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง โดยหัวหน้างานจะต้องชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดและชัดเจน เพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน และองค์การในที่สุด การสอนงานถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ และยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเรียนรู้เสริมสร้างทักษะที่สำคัญของการ Coaching
2. เพื่อเข้าใจบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบตนเอง
3. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการ Coaching
4. เพื่อได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะการ โค้ชชิ่ง (Coaching skills)
5. เพื่อสร้างเทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการสัมมนา :

1. ทักษะที่สำคัญของการโค้ช
2. หลักการการสอนงาน (Coaching) และให้คำชี้แนะที่ดี
3. บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสอนงานและคุณลักษณะของผู้สอนงาน
4. เทคนิคการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ธรรมชาติของมนุษย์และการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
6. GROW เครื่องมือการ Coach โดยการใช้คำถาม
7. การเตรียมความพร้อมก่อนการสอนงาน 
8. การฝึกฝนทักษะการ โค้ชชิ่ง (Coaching skills)
9. กระบวนการและขั้นตอนในการโค้ชชิ่ง (Coaching processes)
10. การติดตามผล และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
11. การเข้าใจคนประเภทต่างๆ (Understanding coachee styles)
12. เทคนิคการโค้ชชิ่งคนแต่ละประเภท
13. ฝึกปฏิบัติ Workshop การ โค้ชชิ่ง (Coaching skills)
14. สรุปการปฏิบัติและการนำไปใช้

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 10/07/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :   3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 01/07/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867


>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์

 

Powered by MakeWebEasy.com