กลยุทธ์นักพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ(Train the Trainer)

921 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม สิงหาคม

กลยุทธ์นักพูดสำหรับวิทยากรมืออาชีพ(Train the Trainer)

การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร เทคนิคการสร้างความมั่นใจ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างความเชื่อมั่น วิธีแก้จุดอ่อนในการพูด จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง ท่านสามารถเรียนรู้เทคนิคได้ใน 1 วัน จากวิทยากรที่มีประสบการณ์การถ่ายทอดความรู้มาหลายปี

เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ต้องสอนงาน ,นำเสนองาน ,หัวหน้างาน ,พนักงานการตลาด,การขาย ,งานบุคคล ,ฝึกอบรม,พิธีกร ฯลฯ  

 

หลักการและเหตุผล :

จากปัญหาการมีพนักงานที่ไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และการไม่การถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ รวมถึงไม่มีบุคลากรในการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ

  หลักสูตร Train the Trainer นี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

 การพัฒนาวิทยากรภายในถือว่าเป็นกลไกการขับเคลื่อนองค์กร วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรมีระบบการเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพราะวิทยากรภายใน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ในงานดีอยู่แล้ว เมื่อมาเติมทักษะ การถ่ายทอด การสื่อสารแล้วย่อมจะช่วยให้เกิดการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน  และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. องค์ประกอบของการพูดอย่างมืออาชีพ
2. บุคลิกที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้ฟัง
3. การเข้าถึงผู้ฟังและให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม
4. สร้างความมั่นใจในตัวเอง
5. ทัศนคติในการเป็นวิทยากรที่ดี
6. ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์
7. รู้จักควบคุมสถานการณ์
8. การเคลื่อนไหว การใช้ภาษาท่าทาง
9. บุคลิกภาพ การแต่งกาย 
10. การใช้น้ำเสียงและการใช้สายตา
11. การเตรียมตัวก่อนการพูด 15 นาทีแรกในการสอนงาน
12. วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนนำไปสอน
13. ศิลปะการสอนงานและเทคนิคในการนำเสนอ
14. บุคลิกภาพการพูดหน้าชุมชน
15. การใช้น้ำเสียงศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
16. สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด
17. workshop เทคนิคการเป็นวิทยากร
18. เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน
19. เทคนิคการตอบคำถาม
20. เทคนิคการลดความประหม่า / ตื่นเต้น


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่        : 20/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 10/08/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

ชำระเงิน

  • ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน)
  • โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

 

Powered by MakeWebEasy.com