หลักสูตร การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for NON HR)

490 จำนวนผู้เข้าชม  |  มีนาคม มีนาคม

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for NON HR)

หลักการและเหตุผล :

   ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันสามารถนำความรู้และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายบุคคลในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. 7 สิ่งที่องค์กรต้องปรับเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

2. ความสำคัญของผู้นำในฐานะ“หัวหน้างาน”
3. 10 คุณสมบัติหัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
5. บทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน
6. การบริหารลูกน้องสำหรับผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
7. เทคนิคจูงใจลูกน้องและผู้อื่น
8. สลายช่องว่างสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวสู่การทำงานเป็นทีมต่างวัย (Mix Generation TEAM)
9. ทำอย่างไร จึงจะเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับลูกน้อง
10. การมอบหมายงาน กับ เทคนิคในการสอนงาน
11. ความสำคัญของการประเมินผลปฏิบัติงาน
12. การสร้างความยอมรับในการประเมินผลงานกับลูกน้อง
13. 4 วิธีที่จะช่วยทำให้พนักงานมีส่วนร่วมยกมาตรฐานและเป้าหมายใหม่ในการทำงาน
14. การบริหารจัดการกับลูกน้อง 8 ประเภท
15. วินัยและขั้นตอนการลงโทษที่ควรทราบ

 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 27/03/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  อาจารย์พิชิต  สุจริตจันทร
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สอบถามรายละเอียด โทร 02-0531150,092 263 3989

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com