การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for NON HR)

654 จำนวนผู้เข้าชม  |  สิงหาคม

การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน (HR for NON HR)

หลักการและเหตุผล :

   ในแนวคิดปัจจุบันภารกิจในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจบทบาทที่สำคัญเสริมสร้างทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันสามารถนำความรู้และเทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคล มาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาบุคคล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายบุคคลในการบริหารและพัฒนาคนในองค์กรเพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

เนื้อหาการเรียนรู้ :

1. บทบาทหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน

2. ความสำคัญของผู้นำในฐานะ“หัวหน้างาน”
3. 10 คุณสมบัติหัวหน้างานยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
4. แนวคิดและหลักการพื้นฐานของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
5. กฎหมายแรงงานและการลงโทษที่ควรทราบที่หัวหน้างานควรทราบ
6. การบริหารลูกน้องสำหรับผู้นำในฐานะหัวหน้างาน
7. การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Planning) ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
8. สลายช่องว่างสร้างความเข้าใจเพื่อก้าวสู่การทำงานเป็นทีมต่างวัย (Mix Generation TEAM)
9. ทำอย่างไร จึงจะเป็นที่พึ่งที่ดีให้กับลูกน้อง
10. เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
11. การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
12. การบริหารจัดการกับลูกน้อง 8 ประเภท
 

สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 14/08/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  ผู้ทรงคุณวุฒิ
อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 04/08/62 ลดเหลือ 3,500 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)


สอบถามรายละเอียด โทร 092 263 3989 , 097 237 5189

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์ 

Powered by MakeWebEasy.com