Succession Plan and Career Planning

921 จำนวนผู้เข้าชม  |  มิถุนายน

Succession Plan and Career Planning

การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโดยมีวิธีการไม่ใช้เพียงความรู้สึก ยึดตามประสิทธิภาพที่สามารถประเมินได้ เห็นชัด จะทำให้เกิดการยอมรับโดยไม่มีข้อขัดแย้งและยังเป็นการวางแผนให้กับพนักงานที่เก่งและมีความสามารถในองค์กรที่สามารถเติบโตในสายงาน พัฒนาและรักษาให้อยู่กับองค์กรต่อไป

 

หลักการและเหตุผล :   

    การทำ Succession Planning เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งสำคัญๆ ได้มาก เพราะบริษัทจะทำการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะๆ มีการสรรหา พัฒนา และตระเตรียมคนไว้ทดแทนอยู่ตลอดเวลา แทนที่จะรอพนักงานคนเก่งลาออกไปแล้วค่อยมาคิดหาคนทดแทน ซึ่งกว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงมาทดแทนได้ก็ยาก และบางทีก็ใช้เวลานาน และที่สำคัญยังเป็นการวางแผนพัฒนา รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไปโดยวางแผนความก้าวหน้าอย่างมีระบบสามารถวัดผลได้ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร ซึ่งการวางแผนพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างมากเพราะต้องมีการปรับเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ไปตามความเหมาะสม มีการปรับเปลี่ยนแทบทุกปี

 

วัตถุประสงค์ :

1. ทำให้องค์กรมีการประเมินความพร้อมอยู่เสมอ
2. ทำให้ HR สามารถวางแผนสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในเชิงรุกได้ดียิ่งขึ้น
3. ทำให้รู้ว่าพนักงานในตำแหน่งใดกำลังเกษียณอายุ และพนักงานในตำแหน่งใดมีคุณสมบัติหายาก
4. เป็นเครื่องมือจูงใจพนักงานมีนโยบายส่งเสริมการเลื่อนขั้นพนักงานภายในทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจดีขึ้น
5. เพื่อวางแผนให้กับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความสามารถได้เติบโตในสายงาน

 

เนื้อหาการสัมมนา :

1. ความหมายและความสำคัญของการจัดทำแผน Succession Plan
2. ขั้นตอนในการจัดทำ Succession Plan
3. การเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ทำแผน Succession Plan
4. การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ ผลงาน ของพนักงานเพื่อระบุตัวทายาทผู้สืบทอดตำแหน่ง
5. การพัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ปัจจัยที่จะช่วยสร้างความสำเร็จในการทำ Succession Planning
8. การจัดทำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Succession & Career Planning)
9. การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละตำแหน่งทำได้อย่างไร
10. การสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อให้การจัดทำแผน Succession Planเป็นไปตามที่วางไว้
11. บริหารคนให้เหมาะสมกับเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
12. เทคนิคการวางแผนการเติบโตแต่ละตำแหน่งเติบโตไปไหนได้บ้าง
13. ปัญหาและวิธีการจัดการกับพนักงานแต่ละประเภท

 

เหมาะสำหรับ

พนักงานผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานทุกระดับที่ต้องการวางแผนการเจริญเติบโตให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

 


สถานที่  : Grand Sukhumvit Hotel Bangkok (BTS นานา) 
วันที่      : 03/09/2562  (09.00-16.00 น.)
วิทยากร :  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาด้านการทรัพยากรบุคคล
อัตราค่าบริการ : ทั่วไป 4,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

สำรองที่นั่งภายในวันที่ 23/08/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

สอบถามรายละเอียด หรือ สำรองที่นั่ง โทร 092 263 3989, 097 237 5189

 

วิธีชำระเงิน  ชำระด้วยเงินสด (หน้างาน) หรือ โอนเข้าบัญชี “ บจ. สัมมนา เซ็นเตอร์ " ธนาคารกรุงเทพ  บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 873-0-25066-2  สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต คลอง 7 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี  0135560000867

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร
>>สำรองที่นั่งออนไลน์


Powered by MakeWebEasy.com