มีนาคม

06/03/2562 สำรองที่นั่งภายในวันที่ 26/02/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

08/03/2562 อัตราค่าบริการ 3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

13/03/2562 ทั่วไป 3,800 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่  03/03/2562  ลดเหลือ 3,500 บาท

15/03/2562 สำรองที่นั่งภายในวันที่ 05/03/2562 เหลือเพียง 3,500 บาท 

19/03/2562 ทั่วไป 3,800 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 29/02/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

25/03/2562 ทั่วไป 3,800 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 15/03/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

21/03/2562 สำรองที่่นั่งภายในวันที่ 11/03/2561 เหลือเพียง 3,500 บาท

22/03/2562 ทั่วไป 3,500 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/03/2562 ลดเหลือ 3,200 บาท

22/03/2562 ทั่วไป 4,000 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 12/03/2562 ลดเหลือ 3,600 บาท

26/03/2562 ทั่วไป 3,800 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 16/03/2562 ลดเหลือ 3,500 บาท

29/03/2562 อัตราค่าบริการ :  3,800 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมภาษี Vat 7%)

28/03/2562 ทั่วไป 3,600 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 18/03/2562 ลดเหลือ 3,300 บาท

29/03/2562 ทั่วไป 4,000 บาท สำรองที่นั่งภายในวันที่ 19/03/2562 ลดเหลือ 3,700 บาท

Powered by MakeWebEasy.com